top of page

פוליסת חיסכון

תוכנית חיסכון

עדיין חוסכים בבנק?!

איפה הכסף הפנוי שלך שוכב?!

אז מה היתרונות של תוכנית חיסכון כזאת?
פוליסת חיסכון אוגדת בתוכה מגוון יתרונות אשר מקנים לה עדיפות על האלטרנטיבות בשוק החיסכון:
  • גמישות - ניתן להפקיד כל סכום מתי שרוצים, בהפקדה חד פעמית או שוטפת (חודשית).
  • נזילות - הכסף נזיל כל הזמן וברגע המימוש יעבור לחשבון הבנק המבוקש עד 7 ימי עסקים.
  • התאמה אישית - ניתן לעצב את אופי ההשקעה ורמת הסיכון לפי רצון החוסך.
  • מיסוי - מעבר בין מסלולי השקעה ושינוי תמהיל ההשקעה אינו מהווה "אירוע מס".
  • חשיפה להשקעות שאינן מיועדות לשוק הרחב כמו נדל"ן והלוואות מגופים מוסדיים.
  • שקיפות - דמי ניהול מאוד ברורים מהפקדה וצבירה ללא "עמלות נוספות".
  • הלוואות - ניתן לקבל הלוואה בתנאים עדיפים כנגד כספים צבורים.
אז איך מצטרפים וכמה מפקידים?
פשוט מאוד - צרו קשר עימי להצטרפות...
כמה להפקיד? כמה שתירצו: 500 ש"ח כל חודש לילדים או 150,000 ש"ח חד פעמי שמחכים לקניית דירה בעוד שנה, או סתם כסף ששוכב לו בעובר ושב ולא תורם לכם כלום...
מהי פוליסת חיסכון?
מדובר בתוכנית חיסכון טהור (ללא כיסוי ביטוחי) בחברת ביטוח.
תוכניות אלו פרטיות וגמישות לחלוטין.
בשנים האחרונות תוכניות אלו מניבות תשואות גבוהות יותר מתוכניות חיסכון בבנק באופן עקבי.
זוהי תוכנית חיסכון מעולה לכל אחד - החל מחיסכון לילדים ועד לחיסכון לדירה או חופשה גדולה.
פוליסת חיסכון מתנהלת כמו קרן השתלמות שהינה נזילה תמיד אך אין בה הטבות מס.
bottom of page