top of page

חיסכון פנסיוני

השאר פרטים

תודה. אצור עמך קשר בהקדם

אז מה עדיף? פנסיה? ביטוח מנהלים? או אולי קופת גמל?
קרן פנסיה וביטוחי מנהלים כוללים בתוכם מרכיב ביטוחי בנוסף לחיסכון. כיסוי ראשון של מוות (ביטוח חיים) וכיסוי שני לנכות תעסוקתית (אובדן כושר עבודה). ההבדל המהותי בנושא הביטוחי הינו שבקרן פנסיה גובה הביטוח די מעורפל ותלוי תקנון הקרן והמסלול הביטוחי של העמית, לעומת ביטוח מנהלים שם זהו חוזה פרטי מול חברת הביטוח וסכומי הביטוח ידועים בבירור מהיום הראשון. היתרון המשמעותי של קרן הפנסיה אל מול המכשירים האחרים הינו באג"חים ממשלתיים מבטיחי תשואה ל-30% מסך ההשקעות. אמצעי זה מבטיח קצת יותר הגנה אל מול תנודות שוק ההון. אך לגבי יתרון זה בטווח הרחוק הדעות חלוקות.
 
לעצמאיים קיימת אופציה שלישית והיא קופה לא משלמת לקצבה (קופת גמל לעצמאיים) אשר מכילה חיסכון בלבד, ללא כל מרכיב ביטוחי. את הביטוחים יוכל העצמאי לרכוש בנפרד וכך למעשה יקבל שליטה מלאה על כל אחד מהמרכיבים.
אז כמה בעצם מפרישים (מפקידים)?
מאז 2008 שנכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לכל שכיר חובה לפתוח מכשיר פנסיוני בעל מרכיב ביטוחי.
במקום עבודה חדש יש להתחיל להפריש לאחר חצי שנה. במקרה שלעובד יש קרן/ביטוח פעיל אז כבר לאחר 3 חודשי עבודה כולל תשלום רטרואקטיבי.
ההפרשות המחוייבות בחוק החל מה-01/17 הן: 6.5% תגמולי מעביד, 6% לפיצויים ו-6% תגמולי עובד (מתוך השכר המבוטח ברוטו עד לתקרת שכר הממוצע במשק - 10,139 ש"ח). מפרישים לכם יותר? הרווחתם...
עצמאיים מחוייבים להפריש לעצמם ויוכלו לקבל הטבות מס עד הפרשה של 16% ועד לתקרה של 17,400 ש"ח משכורת חודשית.
למה צריך חיסכון פנסיוני?
חיסכון זה כשמו נועד להכנסה לאחר פרישתנו מעבודה. אנו עובדים מרבית חיינו ומעוניינים לחסוך כסף אשר יממן את שנות הפרישה שלנו.
אז למה לא פשוט לפתוח קופת חיסכון פרטית ולחסוך במקום אחר?
המדינה מעודדת אותנו להשתמש במכשירים הפנסיונים ע"י הטבות מס, כך שהמדינה "משתתפת" איתנו בחיסכון זה.
מה זה מכשירים פנסיונים?
קיימות 3 אפשרויות לחיסכון זה: קרנות פנסיה על סוגיהן, ביטוחי מנהלים וקופות לא משלמות קצבה (קופות גמל לעצמאיים).
bottom of page