top of page

בהר, בים ובאוויר:

אל תחשוב על דאון היל, אייר רברס או בקפליפ בלי הכיסוי המתאים שיגן עליך!

ממשיך מבצע סוף שנה

      ביטוח תאונות לספורט אתגרי

                         49 ש"ח לחודש בלבד*

חבילת הכיסויים הביטוחיים המקצועית ביותר בשוק לספורט אתגרי מבית הראל ביטוח:

 • פיצוי יומי לאבדן כושר עבודה מתאונה החל מהיום ה-15!

 • כולל אבדן כושר חלקי (החל מ-25%).

 • לא מופחת/מתקזז עם ביטוח לאומי ו/או ביטוחים נוספים.

 • פיצוי למוות ונכות.

 • פיצוי בגין שברים/כוויות/מצב סיעודי.

 • פיצוי בגין אשפוז יומי החל מהיום ה-3.

 • פיצוי בגין ניתוח אורטופדי.

 • כיסוי לניתוח פלסטי.

 • כולל תאונות מספורט אתגרי.

 • כולל מקרה ביטוח בחו"ל.

 • ללא התחייבות!!

*המחיר הינו לחבילת כיסויים המפורסמת במשרדי החברה ומתייחסת למבוטחים בגילאים 21-39 בעלי מקצועות של "צווארון לבן". החברה רשאית להפסיק המבצע ללא הודעה מוקדמת. כל האמור בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

 

bottom of page