top of page
simon-english-48nerZQCHgo-unsplash.jpg

השוואת ביטוחי נסיעות

מגדל
כלל
הפניקס
הראל
PassportCard
.
2.2$
2.7$
2$
2.5$

2.7$

מחיר ליום
0.4$
0.36$
0.5$
0.35$
0.5$
כבודה
3$
.
0.5$
0.35$
0.8$ (עד 16$)
ביטול וקיצור
3.6$
3.5$
1.5$ לתו ירוק
2.5$

2.5$ (עד 50$)

מקיף קורונה
0.6$
0.46$
0.5$
1$

(0.5$ ב-30 ימים ראשונים) 1$ 

ספורט אתגרי
ללא
50$
ללא

בתרופות ושיניים בלבד 50$

ללא חובת שימוש בכרטיס*

השתתפות עצמית רפואי
ללא
50$
ללא
50$

50$

השתתפות עצמית ציוד
10% לכל יבשת אמריקה
ללא
1.3$
1.2$
0.6$
תוספת לארה"ב
כלול
מכוסה
לא מכוסה
מכוסה
לא מכוסה
עבודה פיזית
45
180
180 לבעלי תו ירוק
180
180
מגבלת ימים
באנר פאספורטכארד2.png
 • מחיר הבסיס כולל כיסוי איתור חילוץ והצלה וצד ג'.

 • המחירים נכונים לתאריך 14/07/21 כפי שהתפרסמו במשרדי החברות המבטחות.

 • הנ"ל מתייחס לגילאים צעירים בעלי בריאות תקינה.
 • אין לראות באמור התחייבות להבטחת מחיר או כיסוי ביטוחי.
באנר הראל.png
באנר הפניקס.png
באנר מגדל.png

יתרונות:

:פספורטכארד

 • כרטיס אשראי של חברת הביטוח לתשלום מהיר עבור הוצאות.

 • כיסוי של 500$ לכרטיס טיסה למקרה בידוד בישראל ללא עלות.

:הראל

 • תשלום מיידי עד 300$ באפליקציית BIT.

 • כיסוי של עד 10,000$ לטיפול  בישראל עקב תאונה בחו"ל ללא עלות!

:הפניקס

 • אפליקציה אשר מאתרת רופא בחו"ל, מזמינה תור ומשלמת.

 • ללא השתתפות עצמית.

:מגדל

 • תשלום ישירות לכרטיס האשראי.

 • ללא השתתפות עצמית.

:כלל

 • כיסוי לפלאפון עד 400$ בתוך כבודה.

 • בגלישת גלים אין צורך בכיסוי של "ספורט אתגרי".

bottom of page